KORUPCIJA, ILI ORGANIZIRANI KRIMINAL ?

LOPNIČKI DNEVNICI

   Je li Uprava parka prirode Lonjsko polje "zamračila" milijune poreznih obveznika, te im onemogućila pristup informacijama? Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama kojeg smo ovih dana dobili od Družbe za razvoj Čigoć i u cijelosti ga objavljujemo, potiče osnovane sumnje na organizirani kriminal.

DRUŽBA ZA RAZVOJ ČIGOČ
Čigoč 29,   44213 KRATEČKO,   MB 2103460
Predmet: ZAHTJEV - radi ostvarivanja prava na pristup informacijama
(Na osnovi Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 172/03 i NN 144/10)

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE
Krapje 13

Uvod:

   PLAN UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE, njegova javna rasprava bila je najavljena malim letkom postavljenim po selima 2008. godine, a vrlo opsežan i detaljan, 176 mu je stranica. Svoje mišljenje smo dali, kao i primjedbe, koje nisu prihvaćene. Svoje nezadovoljstvo prenesli smo u SABOR-sku raspravu, prilikom donošenja PROSTORNOG PLANA PARKA. Ne želimo JAVNU USTANOVU, a tajne dokumente. Konačno, nema dugo, istu su stavljeni na internetske stranice PARKA. Isti dokumenti nisu dostavljeni ni mjesnim odborima u Parku. Zato je i problem što ljudi trebaju živjeti po normama, a iste ne znaju i nisu im dostupne.
   Slično je i sa PRAVILNIKOM O UNUTARNJEM REDU, kojeg u nacrtu nismo ni vidjeli, a kako ćemo se onda i ponašati, kada nešto NE ZNAMO.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dalo je WSUGLASNOST na PLAN UPRAVLJANJA 15. prosinca 2008. godine Ur. Br. 532-08-02/1-08-3, klasa 612-07/08-15/18 u potpisu mr. sc. Božo Biškupić MINISTAR.

PI TA N JA - odnose se na Plan upravljanja:

1. 5.1.2. Upravljanje prirodnom baštinom

AP 1 - koji se odnosi na riječni rukavac u Čigoču.................... 180.000 kn
   Što je do sada napravljeno?
2. AP 2 - osigurati dotok vode u rukavac Čigoč ....................... 300.000 kn
   Što je do sada napravljeno?
3. AP 11 PR - utvrditi vlasništvo pašnjaka.................................. 300.000 kn
   Što je do sada napravljeno oko seoskog pašnjaka u Čigoču?
4. AP 19 - Bijela roda..................................................................... 220.000 kn
Što je do sada napravljeno po godinama, u Čigoču?
5. AP 26 - čagalj..............................................................................120.000 kn
   Što je do sada napravljeno, ljudi se u dvorištima, pred kućnim Vratima tuku sa čagljevima koji otimaju janjce, kokoši i drugo?
6. AP 34 - žirenje i šumska ispaša svinja......................................40.000 kn
   Što je do sada napravljeno, budući da stanovnici od inspekcija dobivaju rješenja?
7. AP 38 - Košnja pašnjaka...........................................................100.000 kn
   Što je do sada napravljeno na području Čigoča?
8. AP 50 - konzervatorski plan za Čigoč (izrađen).................... 600.000 kn
   Gdje je taj dokument i da li ga može jedan primjerak dobiti selo?
9. AP 51 Program financiranja obnove........................................140.000 kn
   Što je napravljeno i gdje je Program?
10. AP 57 Mlin na kompama - na Savi u Gušću.......................... 500.000 kn
   Što je do sda napravljeno?
11. AP 58 Pristanište za brodove (projekt izvedbe) u Čigoču. 600.000 kn
   Gdje je to pristanište za Čigoč jer nas gosti pitaju, ali i kažu daje izgrađeno?
12. AP 63 - kovački zanat.............................................................. 220.000 kn
   Što je do sada napravljeno za lokaciju Čigoč?
13. AP 67 - Edukacija korisnika.......................................................150.00 kn
   Koje su edukacije sa korisnicima prostora - stanovnicima sela Čigoč održane?
14. AP 71 - Sudjelovanje javnosti - postaviti sandučić za pitanja i primjedbe u Čigoču........................................................................ 25.000 kn
   Istog nema, kada će biti postavljen, velike su primjedbe posjetioca, a iste nemaju gdje Napisati i ostaviti?!
15. AP 72 - Manifestacije - lipanj - organizirati proslavu Dana europskog
Sela roda..................................................................................... 1.100.000 kn
   Što je napravljeno po godinama i zašto ove godine nije bilo ni plakata, kao ni nikog iz Europskih sela?
16. AP 79 - Podizanje ekološke razine svijesti - Koševi za smeće postavljeni.................................................................................... 200.000 kn
   Što je napravljeno i gdje su koševi za smeće u Čigoču, jer ih nema?
17. AP 80 - Vikend programi - poticati na višednevni boravak: 15.000 kn
   Što je napravljeno, jer su objekti opremljeni, registrirani i PRAZNI!?
18. AP 82 - Edukacija lokalnog stanovništva.............................,150.000 kn
   Koji su održani za Čigoč, jer nije bilo ni jednog?!
19. AP 90 - Prijemni centar Čigoč br. 27..................................... 800.000 kn
   Što se sada radi i stoje napravljeno 2009. 2010. i 2011. godine
20. AP 96 - Parkirališta i sanitarni čvor....................................... 200.000 kn
   Gdje je parkiralište i sanitarni čvor u Čigoču i koliko stoji
Izgradnja - 2010. i 2011. godina?
21. AP 97 - Dječja igrališta.............................................................200.000 kn
   Što je napravljeno za Čigoč, jer djeca - posjetioci hodaju po županijskoj cesti I gdje će biti?
22.  AP 103 - Tradicijski proizvodi............................................... 360.000 kn
   Što je napravljeno u Čigoču?
23. AP 114 - Socio-ekonomska studija naselja - izrađena studija
....................................................................................................... 250.000 kn
   Gdje se može do iste? Koje su preporučene mjere za poboljšanje stanja?
24. AP 115 - Međunarodna suradnja.......................................... 800.000 kn
sudjelovati i organizirati provedbu manifestacija - sastanaka europskih sela roda
   Što je napravljeno 2009. 2010. i 2011. godine. Kako predlažete riješiti, jer svaki puta ističete da za predstavnika sela nema novaca!?
   Želja nam je poboljšati stanje u Čigoču - Prvom europskom selu roda. Iz tog razloga i pitamo, kako bi dali svoj doprinos, te zahtijevamo odgovore na ova pitanja!
DOSTAVLJENO: Predsjednici Upravnog vijeća JU PP Lonjsko polje Ivanki Roksandić.-

Predsjednik Družbe za razvoj Čigoć:
ZVONKO RASTOVAC

   Pogledajte što državni namještenik Goran Gugić na ovo odgovara seljacima:

Alarm poruka:
   U
normalnoj državi Vlada bi zbog ovakvog "odgovora", po hitnom postupku sankcionirala i smijenila svog namještenika, zar ne?!

   Neke odredbe hrvatskih zakona ponekad imaju takvu primjenu u sudskoj praksi kao da su ih lopovi radili po svojoj mjeri, o čemu svjedoče i ovi "Lopnički (lopovski) dnevnici".

                                              DRŽAVNI LOPOVI

   Čovjek sjeo na tuđu imovinu, a onaj na čijoj je imovini "sjedio" pokrene postupak pred hrvatskim sudom u namjeri da lopova otjera. Što mislite, kako je prošao na sudu? Nikako. Lopov je imao veza, pa je sud dosudio da je stekao vlasnička prava "sjedenjem" na tuđoj imovini, ili dosjelošću. Vlasnik se dalje sporio, išao čak i do Ustavnog suda RH da bi mu sudac Ustavnog suda odgovorio kako Ustavni sud nema ustavno pravo ulaziti u "meritum" spora kojeg je potvrdio i Županijski sud. A Županijski sud nije želio ulaziti u "meritum" spora kojeg je vodio Općinski sud na kojem je čak i raspravni zapisnik krivotvoren.
   Ni to još nije sve. Krivotvoreni sudski zapisnik nije bio zanimljiv nikom od nadležnih državnih organa, a sutkinje Suda A. V. i B. N. koje su zapisnike krivotvorile i dalje nesmetano obavljaju svoj posao na sudu kao da se ništa nije dogodilo, pa je spor sada na Međunarodnom sudu u Strasbourgu.

                                             DRŽAVNE FIGE


   Za potrebe gradnje nasipa u Lonjskom polju ljudima je eksproprirana zemlja. Neki su u zamjenu za eksproprirano dobili državno zemljište, tzv. Marof, k.o. Gušće. U čemu je onda problem? Država je eksproprirano zemljište prepisala na sebe, ali ono koje je dala u zamjenu, stvarni vlasnici još uvijek se ne mogu upisati u zemljišne knjige sisačkog suda?!
  Ne dozvoljava im to Republika Hrvatska, ili lopovi koji na Sudu nastupaju u njezino ime?!
   Međutim, hrvatski mediji ulizujući se lopovima u politici pišu kako je glavni problem približavanja Hrvatske Europskoj uniji to što nema topničkih dnevnika, a zaobilaze ovakve teme kršenja ljudskih prava kakvih je doista mnogo.

           KUPOVANJE GLASOVA TUĐOM IMOVINOM


   Zemlju koju je dobio od države u zamjenu za oduzetu (Lakovišće) čovjek iz Čigoća nije mogao uvesti u zemljišne knjige sisačkog suda. Onda je uoči izbora pokojni župan Đuka tu njegovu zemlju tzv. Darovnim ugovorom poklonio takozvanom branitelju s brojnom porodicom potencijalnih glasača.
   Ili drugim riječima, tuđom imovinom kupio je dio glasačkog tijela i osigurao sebi pobjedu na izborima. Vlasniku koji zemlju nije mogao uvesti u zemljišne knjige sisačkog suda ostaje još jedina mogućnost sud u Strasbourgu i vođenje "Lopničkih dnevnika" o sudskim sporovima.
Napomena: Ima indicija, pa i dokaza, da se biračko tijelo kupovalo i na druge načine, npr. privilegiranim mirovinama lažnih branitelja, kao i drugim privilegijama - bespravnim gradnjama i sl.

JAD I BIJEDA PRAVNE DRŽAVE, ILI...

KAKO SU SE GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA I SUD OGRADILI OD OGRADE

   U Europskom selu roda Čigoć (grad Sisak) bespravno, bez lokacijske i građevinske dozvole nikle kombinirana betonsko-željezno-drvena ograda i pušionica-sušionica za meso. Građevine su dijelom sagrađene i na tuđem zemljištu. Prijavio čovjek slučaj sisačkoj Građevinskoj inspekciji koja je izdala akt da bespravne gradnje treba ukloniti. Međutim, bespravni graditelj "uhvatio vezu", pa gradnje nije uklonio, nego nastavio.
   I znate što o tome rekoše u Građevinskoj inspekciji? Da sud to treba riješiti, a na sudu krivotvorili čak i raspravne zapisnike, pa je i ovaj slučaj na Međunarodnom sudu. Koga je briga za bespravne gradnje u nekakvoj selendri, kad se kao seljaci ponašaju neki na Sudu i u Ministarstvu?!


Bespravna gradnja i devastacija se nastavljaju
(27. svibnja 2010.)

   Bespravna gradnja ubetonirane betonsko-željezno-drvene ograde u Europskom selu roda Čigoću, dijelom i na tuđem zemljištu, unatoč zabranama Građevinske inspekcije i novom Prostornom planu PP Lonjsko polje koji to izričito zabranjuje, nastavljena je bez ikakvih problema i 17. rujna 2010. u popodnevnim satima, a nije uklonjena ni pušionica (pušnica) za meso.
Dokaz: priložena snimka

Preslik dijela "Obavijesti" inspektorice Končar iz kojeg je razvidno da je "investitoru" naloženo uklanjanje bespravne ograde i "pušionice", odnosno "pušnice" za meso, ili kako inspektorica Končar reče - pomoćne građevine.
(zbog zaštite privatnosti, iz Obavijesti po prijavi isključena su imena sudionika ove cirkusijade i brojevi k.č.)

   Nastavak cirkusa s ogradom uslijedio je 3. studenog 2010. točno u podne kad je bespravni graditelj bez ikakvih smetnji nastavio gradnju, o čemu je istog časa bila informirana sisačka Građevinska inspekcija u čije ime je inspektorica Davorka Kovačević-Končar za ovaj portal telefonom dala slijedeću izjavu:
   - Postupak uklanjanja ove bespravne gradnje je obustavljen, jer je u međuvremenu izišao Zakon po kojem je dozvoljena visina ograde i do 1,6 metra.
   Na prigovor da se u ovom slučaju ne radi samo o visini ograde, nego o željezu i betonu koji se ugrađuju u ogradu, te o gradnji bez građevinske i lokacijske dozvole, inspektorica Davorka Kovačević - Končar spustila je slušalicu.
   Građevinska inspekcija nije odgovorila niti na pitanje - što s "pomoćnom građevinom", odnosno "pušionicom", ili "pušnicom" za meso koju je bespravni graditelj također trebao ukloniti, ali to nije učinio?!
   Nije Građevinska inspekcija reagirala ni na činjenicu što je bespravni graditelj s čelne strane od ceste, gotovo tri metra s ogradom nasilno i prijeteći ušao u tuđi posjed, devastirajući susjedna stabla, jer je ustvrdila da tu okolnost Sud treba riješiti, a zna se da je Sud u tom postupku krivotvorio čak i raspravni zapisnik.
   Stoga se postavlja pitanje - nije li ovo tipičan slučaj za USKOK i Državno odvjetništvo, te ostale nadležne službe koje očito ne rade svoj posao?!
Nastavak s Facebooka:
   Čovjek nije mogao nastaviti dobrosusjedske odnose, jer mu je susjed bez njegovog znanja u zaštićenom području (Park prirode), devastirajući neka stabla, nasilno ušao u njegov posjed s čvrstom ogradom i pušionicom za sušenje mesa. Prijavio on to Ministarstvu zaštite okoliša i sisačkoj Građevinskoj inspekciji, a ona izdala akt da se te ...gradnje trebaju ukloniti I ZBOG TOGA ŠTO NEMAJU LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE.
   Međutim, nakon izvjesnog vremena ista inspektorica Davorka Kovačević - Končar šalje mu obavijest kako je sve u redu, a na sastav nove obavijesti koju je sastavio dipl. ing arh. Ivan Zagorac, potpisuje se, po ovlasti ministra, pročelnica Ivana Miletić Čakširan.
U ovim obavijestima nema ni riječi što s pomočnom građevinom ili pušionicom za meso koju je također dotični trebao ukloniti?!
   Evo tipičnog primjera "mutnih poslova", prave "poslastice" za USKOK i državno odvjetništo, ako se žele ozbiljno pozabaviti korupcijom i organiziranim kriminalom i u manjim sredinama, a ne samo u centru Zagreba?!
P.S.
   Pozivajući se na Pravilnik inspekcija sada tvrdi suprotno, navodeći da investitoru više nije potrebna lokacijska, ni građevinska dozvola. Drugim riječima, ako imate malo veze, ili ako ste učlanjeni u kradeze, sve vam je dozvoljeno, možete bez lokacijske dozvole graditi i na tuđem, zar ne?!
   To što pravilnik nema veze sa zakonom, ustavom, međunarodnim standardima, pa ni pameću, inspekciju se, naravno, ne tiče!?
   Slučaj frapantno podsjeća na onaj kad su buldožeri došli ukloniti bespravne gradnje Stojanovića i Pavlaka, ali su "heroji" ogrezli u kriminalu poput Đure, Željka i dr. stali pred njih i golim rukama spriječili rušenje. U ovoj antibuldožerskoj akciji navodno je prednjačio "stručnjak" za postavljanje mina i razminiravanje koji je ovim činom "minirao" pravnu državu u začetku, kao i Prostorni plan Lonjskog polja koji je nakon toga postao mrtvo slovo na papiru. Da su porušili bespravne gradnje, kako reče jedna kumica - gdje bi oni roštiljali? Ili bolje rečeno - lokalnim šerifima i moćnicima, dodvoravajući se, sluganski pripremali specijalitete?!
   Razlika je što u ovom slučaju na buldožere nitko ne pomišlja, a sisačkim inspekcijama - Građevinskoj i Zaštite okoliša sve je u malom prstu, ali nije na kraju pameti, jer su neki i "golim rukama" jači od buldožera..

LAŽNI BRANITELJI

   U "Lopničke dnevnike" pristigla vijest jednog "surfera" po internetskim stranicama. Izvršio čovjek uvid u Registar branitelja i na veliko iznenađenje pronašao u njemu svoje susjede i suseljane koji nisu nigdje bili, a u Registru se vode kao branitelji. Da sve bude još gore, ti lažni branitelji uživaju i lažne mirovine. U selu izigravaju "velike" Hrvate i nitko im ravan. Imaju veća prava od ostalih poštenih, ali "nepodobnih", jer su na istoj "valnoj dužini" s onima koji su ih unijeli u Registar.
   Što reći "surferu" iz sisačke Donje Posavine koji je to otkrio? Ako se boji prijaviti takve lažnjake, nek ih isprinta, odnese i ubaci u sandučić sisačke policije koji se nalazi ispred sisačke pošte u tzv. Drugoj ulici.
Na sandučiću se građani pozivaju na suradnju koja može biti i anonimna, zar ne?

Napomena: Ovi autentični lopnički dnevnički zapisi potkrijepljeni su dokazima.

"MULJAŽE" OKO LONJSKOG POLJA

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje objavljuje Javni poziv u kojem poziva nositelje poljoprivrednih gospodarstava koji su zainteresirani za korištenje livada i pašnjaka u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje, da iskažu interes za ispašu pčela, konja, gusaka i goveda.
Kad su neki od zainteresiranih popunili potrebne obrasce i odazvali se Javnom pozivu, ravnatelj Ustanove Goran Gugić obavještava ih da je u tijeku postupak obrade podataka, a o ishodu će nakon obrade biti obaviješteni.
Ne bi tu bilo ništa sporno, osim pčela, da je Goran Gugić znao zainteresiranima objasniti koji su to posebni propisi u članku 17. stav 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), pa ljudi koji su se odazvali na Javni poziv osnovano sumnjaju da je i u ovom slučaju riječ o muljaži, te da će se površine Lonjskog polja dati na korištenje odabranim, privilegiranim "podobnim" pojedincima, a na štetu ostalih mještana koji nisu u vezi s Upravom PP Lonjsko polje i ravnateljem Goranom Gugićem.
Za ilustraciju evo prepiske nositelja poljoprivrednog gospodarstva Zvonka Rastovca iz Čigoća s ravnateljem JU PP Lonjsko polje Goranom Gugićem, iz koje je razvidno da Uprava ne zna objasniti - koji su to posebni propisi u članu 17. stav 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), nego upućuje zainteresirane da se obrate "resornom ministarstvu"?!

KRONOLOGIJA

Na temelju članka 17., stav. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08) Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje objavljuje

Javni poziv

za iskaz interesa za korištenje pašnjaka i livada u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje za 2010.

1/    Pozivaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava zainteresirani za korištenje livada i pašnjaka u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje u 2010. godini da iskažu interes za ispašu goveda, konja, gusaka i pčela.
11/   Iskaz interesa se dostavlja putem popunjenog Obrasca za iskaz interesa za korištenje pašnjaka i livada u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Obrazac) dostupnog na adresi JUPP Lonjsko polje, Krapju br. 16, 44325 Krapje i na web stranici http://www.pp-lonjsko-polje.hr/
III/  Popunjen Obrazac se dostavlja do 07.04.2010. na adresu: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 16
44 325 Krapje

Ravnatelj:

 

Zvonko Rastovac
Čigoć 44
44213 Kratečko

U Čigoću, 06. 04. 2010. god.

 

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE
LONJSKO POLJE

Krapje 16Na osnovi vašeg JAVNOG POZIVA za iskaz interesa za korištenje pašnjaka i livada u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje za 2010. godinu
ISKAZUJEM INTERES ZA PAŠNJAČKE POVRŠINE ZA IZVORNE-ZAŠTIĆENE PASMINE KONJA. Udovoljavam vašem traženju, te vam dostavljam ispunjene tražene obrasce, kao i tražene potvrde.Obzirom da mi nije poznato, molim da mi, u skladu sa Zakonom o pravu pristupa informacijama, odgovorite: Koji su to posebni propisi u članu 17. stav 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08)?
Također, molim ODGOVOR na JAVNI POZIV na koji sam se javio u zadanom roku i dostavio tražene dokumente.
S poštovanjem!

Zvonko Rastovac


Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapie 16

HR - 44325 Krapje
tel   +385(0)44 672 080 + 385 (0)44 611 190
fax: +385 (0)44 606 449
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
www. pp-lonjsko-polje.hr
Oznaka: 1-417/10-DO-S
Krapje. 14.04.2010.


Zvonko Rastovac
Čigoč br. 44
44213 Kratečko

Predmet: Iskaz interesa za korištenje livada i pašnjaka u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje
odgovor na dopis, dostavlja se


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Vaš iskaz interesa za korištenje livada i pašnjaka u vlasništvu RH na području Parka prirode Lonjsko polje zaprimljen u Javnoj ustanovi dana 07. 04 2010. godine pod oznakom U-404/10-OB-R.
Postupak obrade podataka koji su dostavljeni uz iskaz je u tijeku, a o ishodu ćete kao i svi ostali zainteresirani građani biti obaviješteni.
Također Vas želimo izvijestiti da se za tumačenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08) obratite resornom Ministarstvu, jer Ustanova nije mjerodavna za tumačenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

S poštovanjem,

   Iako ravnatelj Gugić reče da će "zainteresirani građani o svemu biti obaviješteni", to se ne događa, pa Zvonko Rastovac opetovano nakon uzaludnog čekanja ponovo upućuje Goranu Gugiću pisamce kao podsjetnik na obećano:

Komentar

   Zamislite Upravu koja tobože postupa po Zakonu, čak ga i citira, a "nije mjerodavna" i ne zna ga protumačiti i objasniti ljudima?! Zatim se razbacuje obećanjima kako će zainteresirane o svemu obavijestiti, ali ni to ne čini.
   Što ljudi mogu očekivati od takve Uprave?!
Da bude još veća blamaža, nema tih "posebnih propisa" na koje se Uprava poziva u Zakonu, a nema ni odgovora Uprave zainteresiranima "za ispašu pčela, konja, gusaka i goveda". Koje li notorne gluposti, jer o "ispaši pčela" može govoriti samo čovjek koji još nije vidio pčelu, ne zna njenu ulogu u spašavanju prirode koju su devastirali, ili misli da je ona "pala s Marsa" kao i Uprava?!
   Pogledajte taj "famozni" članak Zakona na koji se Uprava poziva, a ne govori ništa, osim da se zainteresiranima mogu pisati gluposti i "prevesti ih žedne preko vode", bez ikakve odgovornosti:

Članak 17.
Pašnjacima i livadama u vlasništvu države koji se nalaze u zaštićenim područjima u nacionalnim parkovima i parkovima prirode raspolaže javna ustanova na čijem području zaštite se predmetno zemljište nalazi, u skladu s posebnim propisom.

   Nedavno je donešen i Prostorni plan Lonjskog polja. Hoće li on na "Divljem zapadu" išta promijeniti i je li samo mrtvo slovo na papiru - upitasmo glavne i odgovorne, ali ne dobismo decidirani odgovor. Korumpirana državna tijela koja su pitanja bespravnih gradnji i devastacija trebala rješavati i bez plana, prema postojećim zakonima, nisu to činila. Zato ova pitanja ostaju otvorena, kao i ona - što s bespravno sagrađenim objektima prije i nakon donošenja Plana?


IZ "OČEVIDA" U LONJSKOM POLJU            

   Već se duže vrijeme s mojim vlasnicima spremam u obilazak Lonjskog polja i u posjet mojem prijatelju Framu u galeriji u Čigoću. I tako mic po mic - i taj dan dođe.
   Otputimo se u našem kompletnom sastavu - Katarina, Vladimir i ja. Odlučimo se na put autoputom jer ionako moj gazda zahvaljujući mudroj odluci tete Jace koja je u zadnji čas ipak odlučila poštediti bar najteže invalide, ne plaća cestarinu. I dođemo mi slavodobitno do naplatne kućice i ponosno dodamo svoju karticu kad maca u kućici reče - Ova kartica Vam je nažalost blokirana i Vi ste sad na "crnoj" listi. Morate se obratiti postaji u Lučkom radi obnavljanja kartice. Mom Vladimiru to i nije bilo previše čudno, jer je već naučio na boravak na raznoraznim crnim listama. Platimo mi uredno cestarinu, jedino sam ja oštro lajući izrazio svoje negodovanje ovim po meni diskriminatorskim postupkom.
   Krenemo mi dalje uz moje pomno praćenje dotad nepoznatih predjela i za jedno četrdesetak minuta stignemo na naše odredište u vrt mojeg prijatelja Frama. Ovdje smo bili jako lijepo ugošćeni, meni je pripao pristojan komad piceka, da bi reč zalajal. Uredno sam obišao sav posjed s posebnim osvrtom na staru staju. Još su mi samo moji prijatelji konji falili. No kako konje svakim danim u mom gradu susrećem u sve većim količinama ni to mi nije tako teško palo. U ušima su mi cijelo vrijeme zujale riječi pročitane u zadnjem broju Glasa Koncila. Znači ipak je krenulo, konačno se i crkva oglasila i to ovaj put na pravi način, bez okolišanja. Mora se priznati, da su nas ti ateisti stvarno bogovski zadužili. Sjetih se citata iz svetog pisma - Beatus homo qui invenit sapientiam (blago čovjeku koji je našao mudrost ) i pomislih - Zašto ja tu nigdje nisam spomenut. A moram Vam onako usput prenijeti, da je i u našoj "vladi u sjeni" došlo do značajnih i korijenitih promjena, pa je moj gazda postavljen za predsjednika. Vlade. Sada očekujemo punu afirmacija vlade i njezin snažni utjecaj na daljnji razvoj naše političke i gospodarske situacije. No o svemu tome¸zalajati ćemo više drugi puta.
   Zasad se u prvom redu treba zadržati na problemima Lonjskog polja. Naime, nakon čašćenja uputili smo se u obilazak mjesta i okoline. Najprije smo posjetili čuvenu Čigoćku galeriju, a zatim smo se uputili u pregled Lonjskog polja. Moram reći, da sam gledajući nekad to toliko čuveno polje bio vrlo tužan i razočaran. Moram napomenuti da moje meko pasje srce vrlo teško podnosi tu ljudsku nemarnost i bezdušnost kako prema životinjama, tako i prema prirodi. A u " librima " piše, da se tu radi o vrlo cijenjenom i zaštićenom rezervatu. Ostatci krvnički posječenih stabala neuredno pobacani u šipražje nisu se nikako uklapali u ovaj opis. Poznati su mi primjeri gdje su naši veliki domoljubi namjerno uništili neku tvornicu da bi je što jeftinije kupili. Ali što će sa Lonjskim poljem? Zašto treba njega uništiti? Mislim ja, mislim i dosjetih se jadu. Sjetih se, da smo u zadnje vrijeme u vrlo dobrim odnosima s Kinezima i da su vjerojatno čelnici grada Siska poželjeli s njima realizirati neki dil, jer Kinezima bi ovo polje vrlo dobro došlo za sadnju riže i otvaranje evropskog tržišta preko Siska. Mora da su i oni pročitali koliko je Sisak u dalekoj prošlosti bio važno središte ondašnje Hrvatske. Važno je samo da Lonjsko polje dobiju čim jeftinije, a ovako uništeno odlična je prilika za dobru kupnju. Nihil nove sub sole ( nema ništa novo pod suncem ) kako rekoše stari Latini, pomislih, treba se samo sjetiti.
   Na nama je da čekamo daljnji razvoj događaja. Čim nešto novo prokljuvim odmah ću Vas o svemu obavjestiti. Pa da vidimo, čija maca crnu vunu prede. Ko je ono spomenuo macu?
Da mu .......  Vau, vau, vau, vau. Do slijedećeg javljanja

ZDS   pozdravlja Vas Vaš Roi

Vlasnik psa dipl. iur. Vladimir Biondić, Zagreb

Izjava o ugroženosti pojedinaca i države

    Josip Broz Tito je u bivšoj Jugoslaviji uspio okupiti veliki dio oportunista na svoju stranu, a uvjereni komunisti i drugi neistomišljenici završili su na Golom otoku i drugim tamnicama tadašnje države. Čistka je uslijedila nakon Rezolucije Informbiroa od 1948, kojom je osuđen Titoizam (oportunizam) KP Jugoslavije.
   Titovi oportunisti okupljeni u raznim političkim strankama (HDZ, SDP, HNS, HSLS itd.) uspjeli su kod raspada Jugoslavije uspostaviti kontrolu vlasti u Hrvatskoj. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u zasebnu državu uspostavljen je formalno višestranački politički sustav. U praksi Vlast od samog početka do današnjeg dana kontrolira krupni kapital (velikim dijelom u državnom vlasništvu) i Katolička crkva.  Nezavisni sindikalni pokreti i nevladine organizacije uglavnom ne postoje. Većinu nevladinih organizacija čine "prvoboračke" udruge proizišle
iz rata koji je vođen za državno osamostaljenje.
   Pravna država i institucije vlasti ne funkcioniraju. Pravosuđe je većim dijelom privatizirano i nalazi se pod kontrolom nekoliko moćnih odvjetnika. Takozvana Hrvatska odvjetnička komora dobila je zakonodavne ovlasti za određivanje odvjetničkih tarifa. Tako su moćni odvjetnici za imovinsko pravne sporove ozakonili tarife koje su i do 10 puta veće od europskog prosjeka. To je imalo za posljedicu da nema kvalitetnih kadrova u sudstvu i državnom odvjetnistvu, jer su mogućnosti zarada u odvjetništvu na stotine puta veće od zarada sudaca i državnih odvjetnika. Daljnja posljedica je potpuno raslojavanje sudstva i dugotrajnost sudskih postupaka ( 10 - 20 godina), što prema priznatim normama predstavlja masovno kršenje ljudskih prava. Hrvatska je sa sigurnosti država sa največim brojem kršenja ljudskih prava zbog dugotrajnosti sudskih postupaka u Europi, a možda i u cijelom svijetu.
   Na ovim prostorima nažalost građani nemaju civilizacijske navike da se organiziraju i bore za svoje interese. Ako ovako i dalje ostane, ugrožena je sudbina velikog dijela građana kao i opstojnost države.

JURIS PROTECTA
Udruga za unapređenje pravosuđa u RH
Zlatko Zeljko, predsjednik

  

Slučaj prof. Matka Marušića

ili zlouporaba psihijatrije

   Upravni sud poništio je stegovne mjere koje je lani prof. Matku Marušiću izreklo Povjerenstvo zagrebačkog Medicinskog fakulteta (MEF) zbog njegovih optužbi u medijima o korupciji na tom fakultetu ZAGREB - Marušić je Upravnom sudu podnio zahtijev za zaštitu ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina, tražeći poništenje javne opomene koje mu je kao stegovnu mjeru fakultetsko Povjerenstvo izreklo u svibnju prošle godine. Sud je krajem studenoga uvažio Marušićev zahtjev iz rujna 2008., a ta je odluka tek danas upućena strankama, pa na sudu, osim potvrde da je usvojen zahtjev, nisu željeli otkriti njezin sadržaj i obrazloženje.
    Povjerenstvo za stegovni postupak MEF-a zaključilo je da je Marušić iznošenjem netočnih informacija u javnosti o radu fakulteta i pojedinih nastavnika prekršio Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata i narušio ugled te visokoškolske ustanove, pa mu je zbog toga izrečena javna opomena.
   Marušić je tada ustvrdio da je riječ o pritisku na njega i znanstveni časopis Croatian Medical Journal jer je u njemu kao urednik objavio dokaze o plagiranjima prof. Asima Kurjaka i jer je u drugim medijima ukazivao na korupciju na MEF-u, posebice u intervjuu Glasu koncila.
   U javnosti je tijekom stegovnog postupka naročito odjeknuo zahtjev članova Povjerenstva upućen trojici uglednih psihijatara za vještačenjem prof. Marušića na temelju dokumentacije i njegove prepiske koju je vodio s fakultetom.
   Marušić je u međuvremenu napustio zagrebački Medicinski fakultet i danas predaje na Medicinskom fakultetu u Splitu.
   U povodu odluke Upravnog suda Hini je izjavio kako presuda ohrabruje jer pokazuje da ni najmoćniji "akademski klanovi" ne mogu "zabranjivati govor, skrivati dokaze, zlorabiti položaj i neuračunljivim proglašavati čovjeka koji se usudio javno progovoriti o zlu".

   Hrvatski helsinški odbor (HHO) za ljudska prava danas je, potaknut najavama da će se nastaviti sudski spor u 'slučaju Marušić', ocijenio da je pravo supružnika Ane i Matka Marušića već povrijeđeno dugotrajnošću postupka utvrđivanja njihove odgovornosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te da je traženje psihijatrijskog 'stručnog mišljenja' o prof. Marušiću u jednoj fazi toga postupka bilo protuzakonito i čin zlouporabe psihijatrije

   Bivša ministrica pravosuđa Ingrid Antičević u emisiji "Otvoreno" (29.06.09.): - Ljudi koji ukazuju na korupciju i kriminal, za ovu vlast sumnjivog su mentalnog zdravlja...


ORGANIZIRANI KRIMINAL U SVEZI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Prva dokumentarna (može biti i dokumentirana!) priča

   U selu Čigoć početkom Domovinskog rata radili su se u Lonjskom polju nasipi za obranu od poplava. U tu svrhu seljacima je oduzimana (čitaj eksproprirana!) zemlja. Država kao država, morala se donekle držati slova zakona, pa je nekima tu zemlju platila u novcu, a drugima koji na to nisu pristali, dala je drugu odgovarajuću zemlju u zamjenu za oduzetu. U čemu je onda problem? Oni još ni danas nisu zemljišno-knjižni vlasnici te zemlje, jer ju ne mogu upisati u zemljišne knjige. Evo kako u toj nezakonitoj transakciji na sisačkom sudu nastupa sisačko državno odvjetništvo koje "zastupa" RH, ali protiv njenih građana kojima je bespravno oduzeta imovina.

Druga dokumentarna (može i dokumentirana!) priča

   Ta "dobivena", zamjenska zemlja još uvijek se u zemljišnoj knjizi vodi kao vlasništvo Republike Hrvatske. Znači da je RH zemlju koju je oduzela seljacima prepisala na sebe, ali onu koju im je "dala" u zamjenu, nije prepisala na njih, jer je svo to vrijeme "držala fige u džepu", zar ne?! Neki su zbog toga poveli i sporove, traže naknadu štete i upis zemlje u zemljišne knjige. Iako je od ove nezakonite transakcije u kojoj stvarni vlasnici ne mogu postati i uknjiženi vlasnici svoje zemlje, prošao lijepi broj godina, priča je na samom početku. Postavlja se pitanje - što su učinili državni službenici grada i županije da se ova nepravda ispravi? Zna li što o ovim nesređenim imovinsko-pravnim odnosima i predstojnik ureda državne uprave Stevo Baić koji sjedi u Sisačko-moslavačkoj županiji i prima punu plaću za sve to i što o tome misle djelatnici Općinskog državnog odvjetništva, Građansko-upravnog odjela u Sisku koji također dobivaju punu plaću, a još bi, kao "zastupnici" (čitaj punomonici) Republike Hrvatske htjeli naplatiti i sramotne odvjetničke tarife od onih koje su dobrano oštetili i obespravili?! Jesu li prstom pomakli da se ovaj kriminal procesuira?!    U Sisku je organizirani kriminal, izgleda, tako dobro organiziran da nitko ne zna gdje mu je početak, a gdje kraj (sjetite se štetnih ugovora u bivšem Saubermacheru, lopovluka u Rafineriji, Vodovodu i drugih nezakonitih rabota koje su, zahvaljujući dobrim dijelom i korumpiranim medijima, izbjegle kontroli i zaboravljene) i odakle početi odmotavati klupko?!
    Lokalne medije, koji su trebali prvi pozvoniti na alarm o slučajevima koji imaju okus, boju i miris po korupciji i organiziranom kriminalu, ima li smisla i spominjati?!.
Jesu li sisačko-moslavački državni službenici ikada čuli da osim Zakona postoji i Etički kodeks o ponašanju državnih službenika kojeg je donijela njihova Vlada, ili su za vrijeme dok se donosio taj famozni Kodeks, svi držali fige u džepu?!

Treća dokumentarna (i dokumentirana!) priča

   Nekima je ova "dobivena" zemlja i po drugi put na nezakonit način oduzeta i "darovnim ugovorima" dodijeljena tobožnjim "braniteljima". Da sprdnja bude i veća, na ovako nezakonit način oduzeta je jednima, a dodijeljena isto takvim drugima. Koja je onda razlika? Oni prvi kojima je oduzeta nisu pripadali toj stranačkoj opciji, a ovi drugi su bili i brojniji u glasačkom stroju. Drugim riječima, tuđom imovinom kupovali su se i glasovi po selima, zar ne? U takvoj nečasnoj raboti sudjelovali su ljudi koji su još i danas u vrhu političke moći, pa očito imaju utjecaja i na sudove.
    Evo na kakvu pomisao navodi ovakav odnos prema imovini:
DRŽAVNO NIČIJE, PRIVATNO SVAČIJE! Ovo načelo još više dolazi do izražaja prilikom devastacija šuma.
   Možda će se netko pitati što radi i što o tome misli sisačka Poljoprivredna inspekcija? Ne ćete vjerovati - kao vrapčić skakuče ako neki anonimus (uvjet je da bude iz vladajuće stranke) prijavi susjeda koji, jadan, ima neobrađeno zemljište, ali diže ruke od prethodnih slučajeva u kojima je na djelu organizirani kriminal s poljoprivrednim zemljištem, jer se očito radi o kriminalu koji je umrežen i u državne službe, pa ima zaštitu na svim razinama, zar ne?

DEVASTACIJA U PETRINJI

   Zbog posječene lipe cijeli grad Petrinja je na nogama, a zbog devastiranog Parka prirode Lonjsko polje i Europskog sela roda, nitko ni piske! Dok je kod Našica cijela policija mobilizirana u hvatanju kradljivca drva, sisačka policija mirno spava. Čak ima naznaka da neki njezini lokalni djelatnici i sami sudjeluju u devastacijama, ili ih potiču, odnosno znaju za njih, ali ništa ne poduzimaju.
   Pitajte Upravu parka prirode Lonjsko polje ili njezinog glavnog nadzornika koliko je kaznenih prijava podnio protiv kradljivaca drva, pa će vam sve biti jasnije. Koliko nam je poznato, osim Hrvatskog slova, ni jedan medij u Hrvatskoj o tome još nije objavio ni slovca. I to vam nešto govori - u devastacijama sudjeluju mnogo krupniji lopovi od ovih koji su dostupni, ali "neuhvatljivi" policiji.

Možete komentirati u forumu

Najnoviji "biser" sisačkog državnog odvjetništva

   Dana 27. svibnja 2008. prijavitelj bespravne sječe drva u predjelu zvanom "Gajić" dobio je rješenje sisačkog državnog odvjetništva kojim ono odbacuje kaznenu prijavu protiv počinitelja devastacija, a oštećenika upućuje da u roku od 8 dana može sam poduzeti kazneni progon protiv počinitelja nedjela. Drugim riječima državno odvjetništvo mu je jasno stavilo na znanje - brigo moja pređi na drugoga. Briga nas za posječene hrastove i jasene. Sjecite stabla, devastirajte šume, jer se ne zna što je državno, a što privatno, pa ne morate za to imati ni dozvole, tj. doznake, ne morate zbog toga nikog ništa pitati?!
  Naravoučenije: Sve dok državno odvjetništvo bude mislilo da je posječeno stablo hrasta, ili jasena stvar pojedinca, a ne države, imat ćemo uništenu, osakaćenu i unakaženu prirodu, a o državi bolje da i ne govorimo..

(možete komentirati u forumu)

 

DEVASTACIJA LONJSKOG POLJA - NAJNOVIJE

   Snimljeno u predjelu Lonjskog polja, točnije Čigoća, zvanom "Gajić", 15. ožujka 2008. (subotnje poslijepodne). Na uviđaju bijahu i djelatnici sisačke policije, a ovaj put znaju se i počinitelji, pa će nastavak biti doista zanimljiv. Za sada samo nekoliko snimaka o počinjenom..

 

Srušeni hrast

Hrast i jasen

Devastacija uz cestu

Krošnja hrasta

Posjekotine

   Ovo je samo manji dio devastirane površine u jednom danu. U drugom dijelu predjela živa katastrofa. Šume su bez ikakvog nadzora, u Lonjskom polju pojedinci nesmetano čine zločine prema prirodi, a nikom za ništa ne odgovaraju. Državne službe su na sve to slijepe i gluhe, a mediji "šute kao kurve". Očito je da "državni lopovi" stvaraju profite, a seljačka služinčad zadovoljna je i s mrvicama. Nakon svih ovih silnih devastacija, Čigoću bi više od europske titule odgovarao naziv "Čapljino selo roda", a Lonjsko polje moglo bi se usporediti s Kosovim poljem nakon bitke, gdje umjesto ljudskih leševa posvuda, čak i uz ceste, leže trupci i posječeni panjevi (asocijacija na odrubljene glave).
   Netko bi pomislio - sad će se konačno početi odmotavati klupko organiziranog kriminala u svezi gleda bespravne sječe drva u Lonjskom polju, jer je i policija konačno otkrila neke od počinitelja. Međutim, što se događa? Djelatnici policije koji su bili na uviđaju traže vlasnički list od onoga koji je prijavio devastaciju. Kad je ovaj i to pribavio, zahtijevaju od njega da on o svom trošku na teren izvede "revira" koji će utvrditi visinu štete?! I sad tek nastaje prava zbrka. Ne zna se tko je nadležan za taj dio šume - šumarija Sisak, ili šumarija Sunja?! Počinitelju devastacije drva nisu ni zaplijenjena, pa ih je on bez ikakvih problema u trupcima odvezao svojoj kući. U Upravi PP Lonjsko polje kažu da ih se krađa drva uopće ne tiče. Između krađe drva i devastacije postoji znak jednakosti. Ovdje će, izgleda, rode biti pametnije od ljudi ako se odsele u prirodnije stanište.

JE LI U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE NA DJELU "BALVANSKA REVOLUCIJA NA HRVATSKI NAČIN"?!

 

Zaštićeno područje Parka prirode Lonjsko polje, Europsko selo roda Čigoć (snimljeno iz dvorišta 4. srpnja 2007. oko 13 sati)


"TURISTIČKA ATRAKCIJA"

TURSKO GROBLJE U ČIGOĆU PORED CESTE

   Možda niste znali kako u Čigoću, Europskom selu roda uz samu cestu postoji "tursko groblje" na mjestu gdje je srušena stara drvena ograda, a ubetonirani željezni stupovi koji su ofarbani "bojom miša". Kažu da Uprava Parka prirode Lonjsko polje ovo misli iskoristiti kao turističku atrakciju kod onih turista koji prethodno plate ulaznice za Park. Zanimljivo da lokalni mediji ovu atrakciju zaobilaze, jer bi netko od glavešina kojima oni služe morao platiti naknadu vlasniku kojemu je uništeno raslinje, "živa ograda", pa čak i neka stabla u dvorištu gdje su se gnijezdile ptice pjevice. Pogledajte "čudo u prirodi"...

                                                        

   Izvođači radova nastavljaju svoj posao na sam državni blagdan "Tijelovo" 7. lipnja 2007. u poslijepodnevnim satima. Na beton, željezne stupove i farbu pričvrstit će navodno i drvene letvice što su im sugerirali neki djelatnici Uprave Parka koji na devastaciju raslinja i stabala gdje su se gnijezdile ptice pjevice uopće ne reagiraju, jer smatraju da je to privatna stvar svakog pojedinca. Očito je da nisu ni zavirili u Zakon o zaštiti prirode, a njihov Pravilnik o unutarnjem redu nigdje na internetu ne ćete pronaći, ili ga uopće nema kao ni prostornog plana, jer pojedinci nekažnjeno mogu činiti sve što im padne na pamet, a neki djelatnici Parka su i u sukobu interesa, jer tzv. turiste odvode u svoja sela i na svoja imanja koja čuvaju od devastacija (inače Pravilnike o unutarnjem redu imaju svi nacionalni parkovi i parkovi prirode dostupne na internetu).
Ovo je školski primjer kako se ljudskim nemarom, primitivizmom i nebrigom može upropastiti prirodna vrijednost i ekosustav kojeg su drugi godinama brižno čuvali.

   Upravo saznadoh, a to je prestrašno, kako JU PP Lonjsko polje još nema prostornog plana, a nema ni Pravilnika o unutarnjem redu, dakle onih akata koje imaju svi nacionalni parkovi i Parkovi prirode u RH, pa se postavlja osnovno pitanje - na čemu se temelji djelatnost ove Ustanove?! Navodno su neki djelatnici i članovi Vijeća u grubom sukobu interesa, što objašnjava i devastacije koje neki od njih potiču, pa i čine. Primjerice, bilo je bezbroj bespravnih sječa drva, a selo roda je "okovano" željezom i betonom. Krajnje je vrijeme da se odgovorni privedu pravdi, zbog ovakve nezakonite rabote snose i posljedice.

   Štete kao posljedice nedonošenja Prostornog plana i Pravilnika o unutarnjem uređenju Parka prirode Lonjsko polje su ogromne. Na nekim gotovo već "otpisanim" privatnim česticama javašluk. Pojedinci bez ikakvih posljedica rade što god im je volja. Na slijedećih nekoliko snimaka imate priliku vidjeti kako u eko-selu roda susjed susjedu, nešto slično kao kod karlovačke pivovare, pušta na njegov posjed đubar, đubrenicu, a po svoj prilici i amonijak. Uprava PP Lonjsko polje kaže da ih se to ne tiče. Pogledajte:

   Komentar komentara: Drugi susjed ovome što ovako nonšalantno i neometano emitira štetne, po život opasne, otrovne otpadne materije, dobio je 200.000 kuna nepovratne državne potpore za razvoj seoskog turizma, a ni desetak metara od ovog izvorišta zaraze noće i borave turisti. Treba li ovome kometarovom komentaru komentar, jer su svi dosadašnji pozivi sisačkim inspekcijama otišli u vjetar?! Na gornjoj snimci lijepo se vidi kako je susjed napravio mostić od daske da bi mogao prijeći na prostor drugog susjeda koji još nije kontaminiran...

Nastavak

   Sanitarna inspekcija Siska rekla je da nema ovlasti ići na privatni posjed, pa nije obavila inspekcijski nadzor. Sad ovaj čiji je posjed izložen štetnim emisijama susjeda, tuži ovoga sudu. Tužitelj sudskim putem traži očitovanje Uprave parka prirode Lonjsko polje i stiže odgovor: "Napominjemo da je u slučaju štetnih emisija nadležna Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja".
   Dakle Uprava PP Lonjsko polje kaže da je u ovom slučaju nadležna druga uprava, a ova druga uprava tvrdi kako je nadležna Sanitarna inspekcija. Sanitarna inspekcija kaže da nije nadležna ići u inspekcijski nadzor na privatni posjed. Ako ste sve ovo pažljivo čitali, moglo bi vam se zavrjeti u glavi. Drugim riječima, nije nadležan nitko, a sud je već izveo nekoliko svojih manevara, jer je predmet preraspoređivao s jednog suca na drugog i sada slijedi - zna se! Tko živ, tko mrtav?!

   Pošto bespravni graditelj nije sam uklonio bespravnu gradnju, Građevinska inspekcija donijela je Zaključak da će mu se bespravna gradnja ukloniti posredstvom druge osobe o njegovu trošku. I tu nema ničeg spornog. Sporan je rok u kojem to treba biti učinjeno, a on je prema izjavi građevinske inspektorice Draženke Blažević "neodređeno vrijeme".
   Drugim riječima, bespravni graditelj može mirno spavati ako je "uhvatio" vezu s inspekcijom, politikom, na sudu etc. Slučaj frapantno asocira na prethodne slučajeve s ovih prostora kad su također proglašene bespravne gradnje (slučaj dr. Josipa Stojanovića i bivšeg gradonačelnika Siska Darka Pavlaka) na kojima je sisačka građevinska inspekcija "polomila zube" također na neodređeno vrijeme.

   Sanitarna inspekcija smatra kako "nema ovlaštenja nadzora u privatnim stambenim objektima, pa upućuje na podnošenje privatne tužbe radi uklanjanja štetnih imisija zbog ometanja posjeda". Slično misli i Općinsko državno odvjetništvo u Sisku koje smatra da se u "postupanju osumnjičenog stječu elementi građansko-pravnog delikta, jer susjedne nekretnine izlaže prekomjernim štetnim emisijama". ODO smatra da se u ovom slučaju ne radi o kaznenom djelu za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti, nego eventualno o građansko-pravnom deliktu za koji je nadležan redovni Sud na kojem postupak može trajati i dulje od života tužitelja, te turista koji posjećuju "Ižu na trem" koja nije udaljena ni desetak metara od izvora onečišćenja, a za koju je Država dala cca 200 000 bespovratnih kuna. Ostaje otvoreno pitanje - što je s primjenama Etičkog kodeksa o ponašanju državnih službenika i čl. 337 i 339 KZ-a prema kojima bi trebali kazneno odgovarati i oni službenici, odnosno državni djelatnici koji nešto čine ili ne čine na štetu stranke?! Slične odredbe postoje i u Zakonu o državnom odvjetništvu, ali samo na papiru.

Nagradno pitanje

   Sami prosudite tko ima najviše izgleda da preživi u ovom slučaju - podnositelj prijave, turisti ili državna birokracija?!
Tko se prvi javi s točnim odgovorom u forumu, dobiva za nagradu Framovu knjigu "Cirkus Croatia".

8. kolovoza 2007. - dodjela nagrade

   Nagrađen je posjetitelj ove stranice koji je svoj komentar kao odgovor na nagradno pitanje poslao e-mailom, a potpisuje se sa "kritičar xxl". Njegov komentar glasi:

TURIZAM UZ SMRAD

   Pozivaju se svi u selo roda koji uživaju u smradu otpadnih voda.

Točnu adresu poslat će naknadno.

   Zanimljivo je da nitko od nadležnih prije Građevinske inspekcije nije na ovo reagirao na primjeren način. Naime djelatnici sisačke policije i Uprave PP Lonjsko polje dali su potporu bespravnim graditeljima koji su čak s ovim gradnjama ušli oko 3,5 m u tuđe dvorište.

                                                       

  Ovo je devastirani čigoćki ulaz u Park prirode Lonjsko polje:

 

   U srcu Parka prirode Lonjsko polje, točnije uz potok ili kanal koji povezuje Europsko selo roda Čigoć sa Lonjskim poljem, sisačka Vodoprivreda u dosluhu s nekim mještanima načinila je totalnu devastaciju raslinja na način da uz potok nije ostalo ništa, pa izgleda kao da je stradao od elementarne nepogode. Uz potok su ranije rasle vrbe, jasenovi, bagrem i drugo drveće, a stabla su nekažnjeno završila u privatnim dvorištima.
   U slučajevima gdje je nedvojbeno utvrđena bespravna sječa drva, počiniteljima nisu izrečene nikakve kazne, pa čak ni opomene. Da bude još žalosnije, u selu rade i djelatnici Uprave Parka prirode koji su to stoički promatrali sve dok netko o svemu nije dojavio Ministarstvu za zaštitu okoliša koje je tada zabranilo svaku sječu, ali tada je već sve bilo posječeno. Na devastaciju nije pravovremeno reagirala ni zaštitarska služba koja postoji pri Upravi parka.

Devastacija u srcu Parka prirode

   Na sličan način načinjene su ogromne štete bespravnom sječom pojedinaca poglavito na privatnim šumskim površinama koje nitko ne štiti, pa je u velikom dijelu Parka "ozakonjen" javašluk i "Divlji zapad".

kolovoz 2007.

   "Balvanska revolucija" u tijeku. Drvo u velikim količinama nekud odlazi, a motorne pile čak i po obližnjoj šumi Lukmarčica dalje nesmetano zuje. Kao da nitko nije čuo za riječ "drvostaj"!? Ako se posječe i ovo malo "šume" što je ostalo, selo i rode mogla bi odnijeti neka zalutala "pijavica".

(Čigoć, šuma Lukmarčica, 11. kolovoz 2007.):

Zadnja snimka desno: u žurbi ostavljene cjepanice

  • Naknadnom provjerom ustanovljeno je kako se u ovom slučaju radi o državnoj i privatnoj šumi, tj. o k.č. na samom rubnom dijelu državnog i privatnog. Počinitelji se također znaju, a bit će zanimljivo doznati što će, ili ne će učiniti institucije sustava koje očigledno ne funkcioniraju (ranije su slične slučajeve, odnosno kaznene sporove koje su pokrenuli pojedinci privatnim tužbama, dovele do zastare i "pojeo vuk magare").
  • Prethodne navode mogu potkrijepiti i ova dva zapisnika načinjena od strane djelatnika Šumarije, policije i šumskog inspektora još davne 2000. godine. Nedvojbeno je utvrđena bespravna sječa drva u šumi Lukmarčica, ali je Općinsko državno odvjetništvu odbacilo kaznenu prijavu, pa je oštećeni bio prinuđen sam podnositi privatnu tužbu. I ovdje je "pojeo vuk magare", jer je nastupila zastara progona. Zanimljivo je u ovom postupku kako je sudski vještak utvrđivao međe - mjerio je od mjesta gdje su mu okrivljeni zabijali drvene kolčiće i to je dični Sud uvažio, a protiv devastatora i bespravnih sjekača šume nije podnešena čak ni prekršajna prijava. Da čovjek ne povjeruje?! Pogledajte zapisnike iz kojih je bjelodano da su meritorni ljudi nadzornik i inspektor šuma, te policija utvrdili bespravnu sječu drva, procijenili i visinu štete, pa opet nije bilo nikakvih sankcija?! Koliko mi je poznato, počinitelji nisu dobili ni opomene.
  • Državni dio šume ima naziv "Šuma Lukmarčica", a privatne katastarske čestice su označene kao "Poloj" i "Šuma Poloj". Potpuno je devastirana i uništena državna šuma od ceste do preko tzv. jarka (potok koji nabuja kad poraste vodostaj Save) koju pojedinci svojataju kao svoje vlasništvo na kojem mogu raditi što god ih je volje, bez ičije suglasnosti, u svako doba dana i noći, međe sami uređuju drvenim kolčičima prema nekakvom "svom katastru", a Uprava PP Lonjsko polje se s time solidarizirala.
  • Zanimljivo bi bilo čuti što su u vrijeme ovih devastacija, sakaćenja i unakaživanja prirode radili Uprava Parka prirode "Lonjsko polje" i sisačka policija?! Neki izvori upućuju na scenarije po kojima su u ovakvim rabotama sudjelovali i neki lokalni djelatnici policije, te još neki iz državnih službi. O "podrepaškim" medijima koji uporno o svemu šute bolje je ne trošiti riječi.
  • Što onda može, primjerice baba Kata ili koja druga nemoćna osoba (takvih je ovdje najviše) koja ima, ili je imala nekakvu privatnu šumu, protiv ovako dobro organiziranih lopova?! Treba reći - posavske šume, ako ih još negdje ima u punom značenju, pravi su Eldorado za kriminalce i lopove svih profila.

  • Važno je reći kako devastacija prirode ima ovdje svoju višegodišnju tradiciju, a uzela je maha naročito nakon Domovinskog rata od kada lokalne institucije sustava koje bi trebale onemogućivati ovakve pojave, gotovo da ne funkcioniraju, što je razvidno i iz ovih nekoliko prethodnih primjera, a ima ih bezbroj. Nasrtajima kriminala naročito je izložena privatna imovina od čije zaštite mjerodavni dižu ruke, pa je laki plijen svim mogućim zlouporabama.
  • "Podobni" kriminalci koji su i dio izbornog tijela, ("kupljeni" su kao glasači privilegijama i na način da mogu nesmetano činiti "zulume" na tuđoj privatnoj imovini "nepodobnih"), uvukli su se i u institucije (pogledajte odredbe čl. 337 i 339 KZ-a, te ostalih srodnih zakona i propisa, kao i Etičkog kodeksa o ponašanju državnih službenika kojih se nitko ne drži, niti ih primjenjuje), te su "premazani" i zaštićeni "svim mastima".

   Katastarski plan RH, Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Sisak (na donjoj snimci) nikako se "ne uklapa" u ovakve rabote:

NAJNOVIJE

   U svezi glede najnovije prethodno objelodanjene bespravne sječe drva u šumi Lukmarčica zanimljiv je nastavak događanja. Pošto je bespravna sječa prijavljena još dok je bila u tijeku (11.08.07. u poslijepodnevnim satima), na uviđaj je otišao mještanin sela, inače djelatnik Uprave PP Lonjsko polje K.Đ. Iz Uprave parka stiže informacija kako se zna o počiniteljima i "da se barata s dva imena" (rečeno je i koja su) . Sedam dana iza toga na uviđaj dolazi i sisačka policija (18.08.07.), a mještanin djelatnik Uprave PP Lonjsko polje K.Đ. izjavljuje da nikoga nije vidio na djelu.

Komentar:

   Prema tome ispada da će i u ovom slučaju "pojesti vuk magare", ako policija ne utvrdi stvarne počinitelje. Ili su stvarni počinitelji iz... zaključite sami.

Aktualno

TURISTIČKI PROJEKTI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2007. GODINU

   Županija je ove godine uputila javni poziv zainteresiranima za provođenje naslovnog projekta. Doista hvale vrijedna inicijativa. Ljudi su se nadali bespovratnim namjenskim sredstvima, ali je od njih 76 prijavljenih potporu dobilo samo 24 u vrijednosti 1.400.000, kn. Recimo da je i to donekle u redu, jer je onima koji nisu dobili potporu ove godine ostalo nadati se u idućoj godini. Međutim, Županija je ostavila i prostor za razne špekulacije, što je razvidno iz slijedećeg dokumenta. Jesu li potpore dodijeljene doista prema onim kriterijima koje spominje pročelnik Marijan Belošević, ili po stranačkim, rodbinskim i sl.?! Zato imena dobitnika na svjetlo dana!

Komentar

   Zar ne bi bilo bolje da je Županija ova sredstva uložila u zaštitu prirode, protiv devastacija i za očuvanje eko-sustava u PP Lonjsko polje, posebice u Europskom selu roda?!


   Od kritičara koji se potpisuje sa "Kritičar xxl" upravo sam e-mailom zaprimio tekst slijedećeg zadržaja koji mi se učinio zanimljivim, pa ga objavljujem na ovoj stranici komentara, pozdrav: FRAM

   Naša domovina danas ima 4.437.460 stanovnika ! Od toga oko 1.300.000 penzionera. Ostaje 3.137.460 stanovnika koji moraju obavljati sve poslove. Ako od toga odbijemo 1.150 000 djece i učenika i oko 350 000 studenata, ostaje 1.637.460 neradnika. Tu je još 480 000 nezaposlenih i oko 1.200 000 službenika koji također jedva nešto rade. Ostaje 57.460 ljudi. Od toga je 50.000 u vojsci i vojnoj službi, a 7.458 u zatvorima. Prema tome, preostaju samo dvojica, koja moraju obaviti sav posao. TI i JA. A što ti radiš? Samo sjediš pred kompjuterom i pišeš gluposti. Napadaš narodnu vlast. Tako sam na kraju preostao samo ja, koji radi nešto u toj državi! Pečem roštilj!

Kritičar xxl

 

ŠTO JE PRIJE - KOKA ILI JAJE? FRAMOV "CIRKUS CROATIA" ILI FERALOV?

Siječanj 2003. godine

 

Prosinac 2004. godine

 

   Knjiga "Evropsko selo roda Rvacka" koja u naslovu ima "Cirkus Croatia" tiskana je u siječnju 2003. godine. Isti naslov ima i slijedeća knjiga tiskana nešto kasnije. "Feral tribune" je svoju naslovnicu "Cirkus Croatia" objavio 14. studenog 2003., a 6. travnja 2006. objavio je i članak pod nazivom "Cirkus Croatia" (vidi slike)Neka onda čitatelji, odnosno gledatelji u "Forumu" pokušaju odgovoriti tko "špila" u čijem cirkusu i tko je zapravo "vlasnik" Cirkusa - FRAM ili "Feral tribune"? Ako u tome ne uspiju čitatelji, odnosno gledatelji, možda će netko drugi.

 

Studeni 2003. godine

 

Travanj 2006. godine

 

Kažu da je povijest učiteljica života (Historia est magistra vitae). Možda Feralovci nauče nešto iz slijedećeg priloga:

    Za "Divlji zapad u Lonjskom polju" odšteta 30.000 kuna

"Arena", njen tadašnji urednik Mladen Gerovac, te novinarka Renata Ivanović i snimatelj Darko Strosser tužitelju Franji Martinoviću iz Čigoča su dužni solidarno isplatiti 30.000 kuna sa zakonskom zateznom kamatom

  SISAK, 21. listopada - Vijeće Trgovačkog suda u Zagrebu, kojim je predsjedala sutkinja Dunja Tripalo Kontić, presudilo je da "Arena", njen tadašnji urednik Mladen Gerovac, te novinarka Renata Ivanović i snimatelj Darko Strosser tužitelju Franji Martinoviću iz Čigoča kod Siska moraju solidarno isplatiti 30.000 kuna sa zakonskom zateznom kamatom, na ime naknade štete zbog povrede autorskog imovinskog prava.
    Time je okončan spor nastao još 1995. godine, kada je "Arena" u broju od 22. srpnja objavila članak pod naslovom "Divlji zapad u Lonjskom polju". Naime, kao autorica teksta navedena je Renata Ivanović, a kao autor fotografije potpisan je Darko Strosser. Kako je sud utvrdio, navedeni članak sadrži preinačen tekst čiji je autor Franjo Martinović koji je redakciji "Arene" dostavio tekst pod naslovom "Divlji zapad u Lonjskom polju", zajedno s fotomaterijalom radi objavljivanja. Martinović je zaštitu svojih prava potražio na sudu jer je uredništvo "Arene", bez njegova dopuštenja, objavilo prerađeni tekst, ne navodeći ime pravog autora.
    U tekstu se iznose i izjave Đure Đuračića i Dragice Sever iz Čigoča. Đuračić je sudu potvrdio da nikada nije razgovarao s novinarkom i fotoreporterom "Arene" te da ih nije vidio. Renata Ivanović je izjavila da je dobila zadatak od glavnog urednika Gerovca napisati članak o šteti koju su napravile divlje svinje na usjevima u Lonjskom polju te da je na terenu posjetila sela Martinska Ves i Mahovo. Na sudu je, pak, dokazano, da ta sela nisu u Lonjskom polju.

(Vjesnik, 22. listopada 2003.)

Mirjana Gerić

  • FRAMA JE OVO INSPIRIRALO DA NAPIŠE NEŠTO O SERALOVCIMA:

IZ FRAMOVOG CIRKUSA (29)

SERAL TRIBUNE

   Nakon proteklih događaja i uspostave javnog WC-a uprava Cirkusa odlučila je organizirati i Seral tribinu na kojoj će svaki sudionik moći odlučiti - hoće li na spomenuti WC ili tribinu. Na Seral tribinu dolazili bi u pravilu ljudi koji su imali veliku nuždu reći nešto što smrdi na običan lopovluk, ili organizirani kriminal, korupciju i slično, a ne pogađa same Seralovce.
   Ovakvu odluku uprave oduševljeno su podržali svi koji izigravaju slobodu driska. I doista, zaljubljenici u Cirkus pobrinuli su se da tribina bude zanimljiva, pa su donijeli sa sobom i bilješke o proteklim događajima s putovanja.
   Bombaši su primjenili novu taktiku. U svoje redove učlanili su i žene, pa ne dižu uvijek sve u zrak, nego ponekad samo ženske noge. Grad se, kažu, poseljačio, a selo pogospočilo, jer seljaci, umjesto da rade i privređuju, samo zamišljeno gledaju u zemlju kao kakva gospoda. Jedan policajac izvrjeđao je župnika u Dugoj Resi, pa neki misle da je to zbog ljubomore i duge rese. Zaštitari "Sokola" se osokolili i oteli milijun kuna, a križaljku smrti ostavili drugim sokolovima kojima je uprava cirkusa skinula imunitet.
   Tribinu je pratio i velečasni sudac Vrhovnog suda zatvorenih očiju, što je uvrijedilo organizatore, jer nisu znali zatvara li on to oči pred problemima u pravosuđu, ili je jednostavno zaspao zbog nezainteresiranosti.
   Na Seralovoj tribini bilo je i nekoliko incidentnih situacija. Jedan je lupio petama i ništa mu se nije dogodilo. Onaj koji je lupio šakom o stol, dobio je čak i pljesak, pa je   odahnuo i predahnuo, ali je onaj koji je stalno lupao glavom u zid - izdahnuo. Na samom kraju, kako to obično bude, svi sudionici Seralove tribine počašćeni su kavom i kolačićima u koje je neki šaljivđija stavio priličnu dozu laksativa, pa su svi sudionici tribine morali na Seralov WC.